You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

RSO

Registereigenaar
Het registerreglement Security Officer (RSO®) is per 2 mei 2012 op verzoek van Orcasecure bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.

Basisvoorwaarde voor registratie
Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).

De aanvrager:
a. beschikt over het Basisdiploma beveiliging of gelijkwaardig alsmede over minimaal 3 jaar aantoonbaar onafgebroken werkervaring.
b. heeft het oefenprogramma (zie hierna) volledig doorlopen en minimaal 177 punten hebben behaald.

Hoofdactiviteiten van het oefenprogramma zijn:
- bijwonen van presentaties van lesbrieven;
- praktisch oefenen van persoonlijke vaardigheden;
- praktisch oefenen van teamvaardigheden;
- scenario trainingen.

Alle oefeningen waaraan is deelgenomen zijn door een RHSOI® geregistreerde oefenleider in het (op naam gestelde) beveiligingspaspoort van de RSO aanvrager vastgelegd.

Verlenging van de registratie
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.

Registerreglement en Gedragsregels
Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving

Gebruik merk RSO

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding Register Security Officer (RSO) achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers RSO

Naam
BedrijfPlaatsWebsite
I.BaranDe Nederlandsche Bank NVAmsterdamwww.dnb.nl
RSO
R.Bosch, van denDe Nederlandsche Bank N.V.Amsterdamwww.dnb.nl
RSO
M.J.H.BultmanNederlandse Veiligheidsgroep BVVelthoven
RSO
J.A.CöhrsSafened Group BVHelmondwww.safened.nl
RSO
M.de JongNederlandse Veiligheidsgroep BVVeldhovenwww.nvg.nu
RSO
P.G.A.F.de WitDe Nederlandsche Bank NVAmsterdamwww.DNB.nl
RSO
D.J.Dijssel, van denDe Nederlandsche Bank N.V.Amsterdamwww.dnb.nl
RSO
A.DunckerDe Nederlandsche Bank NVAmsterdamwww.DNB.nl
RSO
S.W.P.FrissenDe Nederlandsche Bank NVAmsterdamwww.dnb.nl
RSO
M.GoedhartNederlandse Veiligheidsgroep BVVeldhovenwww.nvg.nu
RSO
 You are at: