You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

RFIN

Registereigenaar
Het N’Lloyd register Forensisch ICT Onderzoeker is op 18 augustus 2011 bij Notariële Akte van Fusie van 18 augustus 2011 overgenomen van de Stichting Registers Risicomanagement (NEROB).

Basisvoorwaarde voor registratie
Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).

De Forensisch ICT Onderzoeker moet voldoen aan een van de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:
a. MBO Particulier Digitaal Rechercheur of een opleiding waarvan het curriculum grote overeenkomsten vertoont met die van deze opleiding.; of
b. werkervaring in combinatie met certificeringen zoals CISSP (Certified Information Systems Security Professional) en GCFA (GIAC Certified Forensics Analyst) of een gelijksoortige certificering op het gebied van forensisch IT onderzoek. Dit ter beoordeling van het bestuur.
c. Ook in aanmerking komen personen die, op basis van aantoonbare kennis en expertise op het gebied van forensisch ICT onderzoek, opgetreden hebben in een rechtzaak als getuige-deskundige of gerechtsdeskundige.
d. Ook dient een forensisch IT onderzoeker opgenomen in het Register een wezenlijke bijdrage aan het onderwijs te leveren op het gebied van forensisch ICT onderzoek. Dit kan zowel in de vorm van onderzoek naar nieuwe werkmethoden binnen het vakgebied, dan wel in de vorm van (relevant) research op reeds bestaande.

Verlenging van de registratie
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.

Registerreglement en Gedragsregels
Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving

Gebruik RFIN

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding RFIN (Register Forensisch ICT Onderzoeker N’Lloyd) achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers RFIN

Naam
BedrijfPlaatsWebsite
S.A.M.MoorreesFox-ITDelft
RFIN
W.A.VerloopDigital Investigation BVHilversumwww.digital-investigation.eu/
RFIN
 You are at: