You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

RAN

Registereigenaar
Het N’Lloyd register Beveiligingsadviseur is op 18 augustus 2011 bij Notariële Akte van Fusie van 18 augustus 2011 overgenomen van de Stichting Registers Risicomanagement (NEROB).

Basisvoorwaarde voor registratie
Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).

De beveiligingsadviseur moet voldoen aan een van de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:
a. (Post) HBO opleiding of daarmee gelijk te stellen opleiding; of
b. specifieke opleiding gericht op en bestemd voor een specifiek specialisme in het vakgebied van de beveiligingsadviseur. Dit ter beoordeling van het bestuur; of
c. bij 5 jaar ervaring als beveiligingsadviseur wordt de tot dan genoten opleiding getoetst in relatie tot de specifieke ervaring als beveiligingsadviseur.

Uitgangspunt daarbij is dat de opleiding minimaal gelijkwaardig is aan a en b en minimaal 3 jaar managementervaring in de branche.

Verlenging van de registratie
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.

Registerreglement en Gedragsregels
Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving

Gebruik RAN
De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding RAN (Register Adviseur N’Lloyd) achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers RAN

Naam
BedrijfPlaatsWebsite
S.C.BonofacioSecurity ProjectsZoetermeerwww.securityprojects.nl/
RAN
J.DuivenRandstad BewakingAmsterdamwww.randstadbewaking.nl
RAN
E.J.EmdeBMKISS EuropeWassenaarwww.bmkiss.eu/
RAN
R.B.FrankenThe Hague Security Delta FoundationDen Haagwww.thehaguesecuritydelta.com
RAN
A.P.MindermanSecurity Adviesgroep B.V.Numansdorpwww.securityadviesgroep.nl
RAN
L.D.ThompsonProfi-Sec GroupRosmalenwww. profi-sec.nl/
RAN
P.van AnrooySafened GroupHelmondwww.safened.nl/
RAN
R.van den OeverDen Haag
RAN
J.F.VerdonkEuropean Security AcademyOegstgeestwww.europeansecurityacademy.eu/
RAN
 You are at: