You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

OSP


Registereigenaar

Het registerreglement Operational Security Profiler (OSP®) is per 31 maart 2016 op verzoek van Preventional Vof bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.


Basisvoorwaarde voor registratie

Inschrijving in het register is mogelijk indien de aanvrager beschikt over één van de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:

  • beschikken over het Diploma Operational Security Profiler (niet ouder dan 1 jaar) én bewijs dat het OSP® theorie-examen en OSP® praktijkexamen met goed gevolg zijn afgelegd.

óf

  • Natuurlijke personen die als docent in het vakgebied Operational Security Profiler werkzaam zijn en aantoonbare werkervaring hebben worden vrijgesteld van de opleidingseis en/of ervaringseisen. Hiervoor dienen zij een schriftelijke aanbeveling van een ervaren Operational Security Profiler opleidingsinstituut in te dienen. Na de initiële inschrijving in het register dient wel aan de driejaarlijkse (her)registratie-eisen te worden voldaan.


Verlenging van de registratie
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.


Registerreglement en Gedragsregels
Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving.


Gebruik titel OSP

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de titelaanduiding OSP achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers OSP

Naam
B.Aangeenbrug
OSP
A.J.M.Antersijn
OSP, QPP
M.Backer
OSP
R.L.J.Barendtszen
OSP
M.Barendtszen
OSP
A.D.J.Biesma
OSP
J.Blokker
OSP
A.Boekhoudt
OSP
P.S.Boelhouwer
OSP
C.N.Boering
OSP
 You are at: