You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

CSIP

Registereigenaar
Het registerreglement Certified Security Intelligence Professional (CSIP®) is per 19 oktober 2011 op verzoek van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF) bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.

Basisvoorwaarde voor registratie
Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).

De Certified Security Intelligence Professional moet voldoen aan een van de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:
a. beschikken over het diploma Protective Security Intelligence én beschikken over een schriftelijke verklaring van een gecertificeerd en onafhankelijk examenbureau, dat het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd (conform: Leergang Diploma Protective Security Intelligence.)
b. kunnen aantonen te beschikken over minimaal 10 jaar werkervaring op het vlak van beveiliging in meest ruime zin, waarvan tenminste vijf jaar in een leidinggevende, zelfstandige en/of staffunctie.
c. natuurlijke personen die als docent in het vakgebied protective security intelligence werkzaam zijn en aantoonbare werkervaring hebben worden vrijgesteld van de opleidingseis en/of ervaringseisen (EVC). Na de initiële inschrijving in het register dient wel aan de driejaarlijkse (her)certificeringseis te worden voldaan.

Verlenging van de registratie
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.


Registerreglement en Gedragsregels
Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving

Gebruik merk CSIP
De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding CSIP (Certified Security Intelligence Professional) achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers CSIP

Geen personen aanwezig in dit register
 You are at: