You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

CIE


Het registerreglement Certified Interrogation Expert is per 1 juni 2016 op verzoek van de Leugenacademie bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.

Basisvoorwaarde voor registratie

a.

beschikken over het diploma Certified Interrogation Expert én beschikken over een schriftelijke verklaring van een onafhankelijke examinator (Recherche bureau Haaglanden), dat het examen met goed gevolg is afgelegd.

b.

natuurlijke personen die als docent in het vakgebied Interrogation Expert werkzaam zijn en aantoonbare werkervaring hebben worden vrijgesteld van de opleidingseis en/of ervaringseisen. Na de initiële inschrijving in het register dient wel aan de driejaarlijkse (her)certificeringseisen worden voldaan.

Verlenging van de registratie

Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.

Registerreglement en Gedragsregels

Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving.

Gebruik merk CIE

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding CIE achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers CIE

Naam
W.Blad
CIE
M.J.Broekhoven, van
CIE
C.Dekker
CIE
S.D.Oedjaghir
CIE
M.Pels
CIE
M.H.Vermulm
CIE
 You are at: