You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

CCMP

RegistereigenaarHet registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP®) is sedert 15 juni 2014 op verzoek van de registereigenaar Information Security Academy gevestigd te Woerden in beheer gegeven bij de stichting N´Lloyd.


Basisvoorwaarde voor registratie
Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).


Teneinde in aanmerking te komen voor opname in het register moet de crisismanager moet een Diploma Certified Crisismanagement Professional kunnen overleggen dat is uitgegeven door de Security Academy of Business Continuity Academy, waaruit blijkt, dat hij/zij het theoretisch examen en de hieraan verbonden crisissimulatie oefening met goed gevolg heeft doorlopen.


De datum afgifte van het diploma mag niet ouder zijn dan 1 jaar.


Verlenging van de registratie
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.


Registerreglement en Gedragsregels
Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving


Gebruik merk CCMP
De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding CCMP achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers CCMP

Geen personen aanwezig in dit register
 You are at: