You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 936

Coördinator TC


De Coördinator Toetsingscommissies (CoTC) houdt inhoudelijk toezicht op de uitvoering van de register reglementen van N’Lloyd en bewaakt in nauwe samenspraak met de voorzitters van de Toetsingscommissies (TC’s) het functioneren daarvan.
De CoTC is een nevenfunctie van een lid van het bestuur, niet zijnde de voorzitter. Benoeming van de secretaris geniet de voorkeur.
De CoTC draagt zorg, dat de TC adviezen over de navolgende aangelegenheden ter behandeling worden voorgelegd aan het Bestuur:

- aard en inhoud van de register reglementen;
- eisen en methoden van onderzoek, die ten grondslag liggen aan het up-to-date houden van deze reglementen;
- vigerende wet- en regelgeving, alsmede voorschriften voor het gebruik en de betekenis van de registratie, certificaat en/of certificatiemerk;
- de keuze van personen, die certificatiewerkzaamheden dan wel auditing verrichten.

Coördinator TC is: Joop Verdonk, CPP (CoTC@nlloyd.nl )

Alt image
Stacks Image 7124
 You are at: