You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 936

Organisatie


De organisatie van de stichting N’Lloyd wordt weergegeven in onderstaand organogram.


N´Lloyd hanteert een open organisatiestructuur waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuursleden en leden van aan de stichting verbonden advies- en werkorganen op transparante wijze worden beschreven.
Een en ander wordt geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem waarvan de meest belangrijke documentatie via deze website beschikbaar is voor inzage.
Belangstellenden kunnen de Statuten opvragen bij het secretariaat.
Alle N’Lloyd functionarissen worden geacht zich te houden aan de voor hen geldende gedragscode.


Het organigram van de stichting N'Lloyd is niet te zien op mobiele apparaten. Voor het volledige organigram verwijzen we u graag door naar de desktop versie.
Alt image
Stacks Image 7064
 You are at: