You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 968

Nieuw register: Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca (KBEH)

Sedert begin dit jaar is er nauw samengewerkt met het Sociaal Fonds cao Beveiliging (SFCB) om een Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca (KBEH) te ontwikkelen, dat past binnen de opzet en doelstellingen van zowel N’Lloyd als de SFCB (Sociaal Fonds CAO Beveiliging). SFCB heeft de wens uitgesproken het beheer van het Kwaliteitslabel onder te brengen bij N’Lloyd.

Hiervoor is met de inzet van de Audit & Review Groep (ARG) een concept audit procedure ontwikkeld, die bij een aantal bij de SFCB aangesloten bedrijven inmiddels in een ‘’pilot’’ fase is getoetst op toepasbaarheid en uitvoering. En belangrijker nog: of de inspanningen van zowel de auditee als de ARG uiteindelijk leiden tot het beoogde resultaat en de tijdsbesteding alsmede kosten aanvaardbaar zijn.

Op hoofdlijnen bestaat de audit uit twee onderdelen: (1) een audit bij het bedrijf (vergelijkbaar met de opzet van het Keurmerk BPOB) en (2) een audit op een event-locatie. Als leidraad voor zowel auditee als auditor is een Bedrijfsscan ontwikkeld, waarin de kwaliteitseisen zijn verwerkt. Het administratief-financiële onderdeel wordt getoetst door de administrateur van de SFCB terwijl voor de ARG de focus blijft liggen op de “performance” van zowel bedrijf als inzet van personeel (kwaliteit dienstverlening, actuele kennis, vaardigheden, etc.).

Het eindresultaat van de pilot heeft geleid tot het uitreiken van de eerste KBEH’s aan de bedrijven Andor Security en Alpha Security. Twee bedrijven zijn op dit moment nog in behandeling.

Dit betekent, dat het Kwaliteitslabel van de SFCB de komende periode definitief aan de “N’Lloyd stam” zal worden toegevoegd. Hou daarvoor onze website in de gaten.

Zie voor nadere informatie: http://www.vbe.biz/ en http://www.vbe.biz/cao-en-opleidingsfonds/slias

Cees van der Giessen - Kwaliteitsmanager
Alt image
Security
 You are at: