You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 1036

Security operations


Het cluster Security Operations bestaat uit acht registers, te weten:

- Register Persoonsbeveiliger (RPN) - voormalig stichting NEROB
- Register Security Officer (RSO®)
- Register Highrisk Security Officer (RHSO®)
- Register Highrisk Security Officer Instructor (RHSOI®)

Deze drie registers zijn bij N'Lloyd in beheer gegeven door OrcaSecure .V. te Bunschoten alwaar nadere informatie kan worden verkregen over de opleidingen, die toegang geven tot voornoemde registers.

- Register Operational Security Profiler (OSP®)
- Register Qualified Predictie Profiler (QPP®)

Deze twee registers worden beheerd namens Preventional VoF te Haarlem alwaar nadere informatie kan worden verkregen over de opleidingen, die toegang geven tot deze registers.

- Register Certified Profiler Terrorism (CPT®)

Dit register is door de stichting ESIF in beheer gegeven bij N'Lloyd. Nadere informatie over de opleiding die toegang geeft tot dit register is verkrijgbaar bij stichting ESIF.

- Register Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca (KBEH)
De eigenaar van dit Kwaliteitslabel is het Sociaal Fonds CAO Beveiliging gevestigd te ’s-Gravenhage. De Regeling Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca die verkrijgbaar is bij de SFCB bevat uitgebreide informatie op welke wijze dit Kwaliteitslabel kan worden verkregen en wat nodig is om te behouden.
Alt image
Security
 You are at: