You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 968

Security-intelligence


Het cluster Security Intelligence bestaat uit drie registers, te weten:

- Certified Security Intelligence Professional (CSIP®)
- Certified Security Profiler (CSP®)
- Certified Insider Threat Profiler (CITP®)

Deze registers zijn in beheer gegeven door de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF).

Voor vragen en/of informatie over opleidingen die toegang geven tot voornoemde registraties wordt kortheidshalve verwezen naar voornoemde stichting.


Alt image
Security
 You are at: