You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 988

Investigations


Het cluster Investigations bestaat uit vier registers, te weten:

- Register van Onderzoekers (RON) - voormalig NEROB register
- Register van Forensisch ICT Onderzoekers (RFIN) - voormalig NEROB register
- Register Certified Interrogation Expert
- Keurmerk BPOB - van de Branchevereniging Particuliere Onderzoek Bureau's

De registers RON en RFIN zijn overgenomen van de voormalige stichting NEROB. De eisen die gelden voor registratie zijn te vinden in het desbetreffende registerreglement (zie gelijknamige tabbladen onder: Registers).

Het CIE register is in beheer gegeven door De Leugenacademie. Nadere informatie is te vinden onder het tabblad Registers.

In functionele zin is het Keurmerk BPOB eveneens aan dit cluster toegevoegd. Voor de voorwaarden voor toelating tot het Keurmerk wordt kortheidshalve verwezen naar de Branchevereniging.


Alt image
Security
 You are at: