You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

Clusters


Omwille van efficiency worden de N’Lloyd registers in (voorlopig) een viertal domeinen geclusterd.

Op hoofdlijnen betekent dit, dat in elk cluster specifiek voor dat domein geldende specialismen zijn ondergebracht. Vooralsnog ligt de algehele focus op het vakgebied van security en intelligence disciplines. Op termijn zal dit (kunnen) worden uitgebreid met disciplines in het vakgebied veiligheid (safety).

Zoals blijkt uit het organogram (zie tabblad: Organisatie) hebben de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB) en de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) het beheer van respectievelijk hun Keurmerk en het RCE register bij N'Lloyd ondergebracht.

Dit zijn:
  • Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB)
  • Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB)
  • Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB)


Alt image
Security
 You are at: