You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 8595

N’Lloyd

Oprichting:

De Stichting N’Lloyd is opgericht op 23 februari 2007 en 18 augustus 2011 gefuseerd met de Stichting Registers Risicomanagement (beter bekend als: NEROB), welke stichting per de datum van fusie opgehouden is te bestaan.

Doelstelling:


N’Lloyd is een stichting zonder winstoogmerk en stelt zich ten doel:
De professionaliteit op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid zeker te stellen door de kwaliteit van zowel opleidingen als natuurlijke- en rechtspersonen alsmede opleidingsinstituten op deze gebieden te borgen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Fundament:

N’Lloyd werkt op basis van haar statuten, daaruit voortvloeiende reglementen en procedures waarin onder meer zijn beschreven de organisatie, de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van (de leden van) bestuur, secretariaat en staffuncties, toetsingscommissies, Raad van Advies en Commissie van Beroep.


Laatste berichten :

  Adres

  Stichting N’Lloyd
  Contact informatie
  Bezoekadres:
  Haarlemmertrekvaart 3
  2341 NP Oegstgeest
  E-mail: secretariaat@nlloyd.nl
   You are at: